Tässä olen kääntänyt Dieter Miunsken kirjoituksia heprean sanoista:

Abel hevelהבל 5-2-30 Turhuus, hengähdys. Hän on ensimmäinen, jota on nimitetty veljeksi ja ensimmäinen kuollut Raamatussa. Tapettu koska ei arvostettu. Mitä ihminen ei tunne, sitä hän halveksii ja tappaa – erikoisesti itsessänsä. Emmekä kunnioita sitä, mikä meidän suhteemme mielestämme on Jumalaan.

Abimelech, abimelech אבימלך1-2-10-40-30-20 „Isäni on kuningas“. Abimelech on filistealaisten kuningas. Hän edustaa ihmistä, joka „ajan lopussa“ käsittelee maailmaa (naista) ihan kuin hän omistaisi sen. Kun ihminen kohtaa maailman hyöty näkökannalta hän osoittaa, ettei hän ole ymmärtänyt mitään. Maailma on Jumalan maailma, älä käytä sitä väärin.

Amalek amalek עמלק 70-40-30-100 sisältää sanan amal: suorittaa, tehdä työtä. Ihmisessä Amalek ymmärretään niin kuin „ minun täytyy suorittaa, ahkeroida”, mikä toisaalta johtaa siihen, että asioihin, jotka pitäisi todella tehdä, niihin ei ole enää aikaa ja tarmoa. Amalekilainen luottaa vain omiin tekoihin.


Ararat ararat 1-200-200-9 אררט
Ararat tarkoittaa kaksinaisuuden piilossa olemista, sillä sanalla Ararat on sama arvo kuin piilossa oleva kaksi. Kaksi on kirjain beth, sen piilossa oleva arvo on 410, niin kuin Ararat. Sanotaan, näkyvä kaksinaisuus ei ole ratkaisevaa, vaan piilossa oleva kaksinaisuus, se kaksinkertainen alku ihmisessä, joka on vaiti tässä. Täällä teva (arki) pysähtyy ja voi avautua.

Asher asher אשר 1-300-200 Jaakobin 8. poika. Hän on „epäsuora“ poika, koska hän polveutuu palvelijattaresta (Silpa). Asher tarkoittaa ”onnellinen”. Tunnetut ”autuaita ovat” sanat alkavat hepreaksi ”ashreij…” ja se tahtoo sanoa, että on niin kuin kahdeksannen ilmaus (ilme) ja sillä aina on tekemistä vapautuksen kanssa.

Spitaali zora’ath צרעת 90-200-70-400 Tässä sanassa löydämme käsitteet muoto (zur 90-200), pahuus (ra 200-70) ja aika (eth 70-400). Se on kaikkien raamatullisten sairauksien ydindiagnoosi. Selitys on, että meissä näyttäytyy jotain eli voidaan havaita jotain, mitä ennen ei ole ollut. Syvin, sisäisin tunteminen tulee ruumiilliseksi. Sanotaan, että kun ihminen ei enää pysty lentämään, hän saa zora’ath. Se tahtoo sanoa: Kun menetämme keveytemme ja otamme elämämme tällä liian vakavasti, silloin putoamme (nisäkäs-)eläimen tasolle ja reagoimmekin niin kuin sellainen. Ruumis saa oireita, koska tämä ihminen on unohtanut, kuka hän on. Hän pienentää oman ruumiillisen ulkonäkönsä, menneisyytensä ja asemansa yhteiskunnassa. Tämä kaikki ilmoittaa jotain ihmisestä, mutta me kaikki olemme paljon enemmän.

Betlehem beth lechem בית לחם 2-10-400 30-8-40 Leivän talo. Sanalla on summana 490, jolla kuvataan aina rajaa uuteen tai tulevaan maailmaan. Että leipä itse näyttää tien lopun, vahvistaa tätä tulkintaa.

Morsian kalah 20-30-5 כלה
7x7 jälkeen tulee 50, joka on jo ”8”. 20 ja 30 sanan alussa muodostavat sanan chol, kaikki. Nimi kalah, morsian kertoo niin kuin sulhanen vapautuksesta kahdeksannessa, tai ”8” kautta.

Sulhanen chatan חתן 8-400-50 Sisältää 8. heprean merkin, cheth, 8-400 ja siksi katsotaan, että yhteys vapahtajan kanssa on aina yhteydessä ”8” kanssa.

Katumus teshuvah תשובה 400-300-6-5 Älä kysy: Mihin menen? Vaan: Mistä tulen? Sanotaan, että meidän pitää olla jokaisena päivänä ajanvirtaa vastaan ja sanomme: Olenhan ikuinen. Teshuvah on yhteydessä myös seitsemän kanssa, sheva, sekä shabbath (7. päivä). Tiellä takaisin vaihtuvat oikea ja vasen, muttei ylhäällä ja alhaalla.

David david דוד 4-6-4 ”Rakastettu”; samanlaisena kirjoitettu, mutta puhuttuna dod, merkitsee sanaa ”setä”.

Syöminen acholאכל 1-20-30 Vanhoissa tavoissa syöminen on pyhä tapahtuma. Tässä tapahtuu enemmän kuin vain että täytetään tyhjä tila sisällöllä. Tämä heprean sana katsotaan yhteytenä ”1” ”50” kanssa; 50 muodostuu käsitteestä kol 20-30 ja tarkoittaa KAIKKI. KAIKKI meidän pitää liittää yhteen YKKÖSEN kanssa. Näin tapahtuu syödessä. Jokainen kohtaaminen, jokainen tapahtuma elämässämme on ymmärrettävä ”syömisenä”. Meidän täytyy kohdata maailma (hampaalla). Miltä maistuu, minkä otamme vastaan? Miltä maistuu maailma? Miltä tuntuu jokainen päivä? Mitä nielemme, mitä torjumme? Syödessä tapahtuvat keskustelut. Vaihdamme mielipiteitä, kun samalla tulemme kylläiseksi. Tulla kylläiseksi on heprean kielessä yhteydessä SEITSEMÄN kanssa, myös 7. päivän, Sabatin kanssa. Se on lepopäivä. Aterialla pääsemme lepoon. On katsottu, että 7 täyttyminen on 49:ella. Sanotaan: nyt 7 on kohdannut itsensä, 7 x 7. Että syödessä 1 yhdistetään 50:teen merkitsee, että syöminen on enemmän kuin vain tulla kylläiseksi. Tässä on annettu jo mahdollisuus murtautua läpi kahdeksanteen, joka on jo vapautumisen ilmaus. Mitä teemme ravinnon kanssa, ja mitä tekee ravinto meidän kanssamme? Millainen vaikutus meillä on maailmaan ja toisinpäin? Ilman ruokaa emme tule toimeen. Se kuuluu maallisen olemisen perustuksiin. Ehkä meidän ei pidä sanoa vain ”ihminen on mitä hän syö”, vaan myös ”ihminen on miten hän syö”.

Perustus jesod יסד10-60-4 Perusta sisältää salaisuuden, sod 69-4. Jos tahdomme tietää ja selittää kaiken suhteessa, silloin perustus sirpaloituu.

Tähti kochab ככב 20-20-2 Kochabin summa on 42, niin kuin ne 42 kohtaa Matteuksen sukurekisterissä, autiomaan 3 x14 pysähdys- paikkaa, jotka muodostavat tien vankeudesta luvattuun maahan.

Kihlata aras ארש1-200-300 Kihlauksen katsotaan olevan yhteydessä samankaltaisen sanan arissa, taikinavati kanssa. Kuumuus poistaa vettä taikinasta, että lopussa valmistuu leipää. Kihlaus edustaa siis 7. päivän (nykyaika) kokemuksen. Sana: „Olen elämän leipä“ edustaa kahdeksatta päivää.

Enos enosh 1-50-6-30 אנוש Hän on Abelin tilalle tullut Seetin (sheth) poika. Enosin aikana aloitetiin huutaa, sanoa Herran nimeä. Kuulostaa hurskaalta, mutta on tarkasti sen vastakohta. Tarkoittaa, että suhde Jumalaan perustuu nyt laskelmointiin. Ei enää ole suhde, joka perustui rakkauuteen ja luottamukseen. Nyt ihmisen nimi ei ole enää adam, vaan enosh. Sanotaan, että neljä asiaa muuttuivat Enosin aikana: 1. Vuoret, missä ennen kylvettiin ja tehtiin peltotyötä, muuttuivat nyt kivisiksi. 2. Kuolleiden ruumiisiin tuli nyt matoja; aikaisemmin ei ollut tietoa mitä on mädäntyminen. 3. Ihmisten ulkonäkö muuttui apinamaiseksi; Jumalan kuva oli mennyt. 4. Pahat henget menettivät arkuutensa ihmisiä kohtaan.