ASTROLOGIA JUUTALAISESSA MYSTIIKASSA

Friedrich Weinreb


Olen kääntämässä Friedrich Weinrebin ainutlaatuista Astrologiakirjaa.

Die Astrologie in der jüdischen Mystik, © Friedrich Weinreb Stiftung.
Annan tänne kotisivulleni tämän kirjan alun, eli 1. luvun maistiaisiksi. Toivon että kirja on valmis syksyllä 2021.

Christian Schneiderin alkusanat

Vanhan juutalaisen tiedon perinteessä on se näkemys, että vain ’viisas’ voi selittää horoskooppia, alku- ja loppupisteenä jokaisen työn astrologian kanssa. Mistä voimme löytää tämän ’viisaan’? Friedrich Weinrebin vastaus tähän kysymykseen voisi olla: Ihmisessä itsessään; siellä missä hän ei voi laskea, missä hän ei tahdo tietää, vaan elää täydessä luottamuksessa ja antaumuksella. Voisiko olla, että siellä elää myös se vapaus, jota jokainen kaipaa ja joka kuitenkin on lähes näkymätön päivittäin lisääntyvien pelkojen, huolien ja pakkojen takia? Mutta vapaus, jokaisen ihmisen kuninkaallinen vapaus, on sen astrologian varsinainen teema, josta Friedrich Weinreb tässä kirjassa kertoo.

Osittain hyvin tuttujen kuulijoiden edessä pidetty kahdeksan illan esitelmäsarja v. 1975 Bernissä nauhoitettiin; ja muutama vuosi myöhemmin tehtiin Friedrich Weinrebin luvalla tämä kirja. Mainitsen tässä, että Friedrich Weinreb piti nämä esitelmät niin kuten aina ilman käsikirjoitusta tai erikoista valmistelua. Tämä kirja yrittää säilyttää mahdollisimman hyvin esitelmien puhutun sanan hengen. Ehkä näin avautuu tie ’viisaan’ luo lukijassa itsessään. Ehkä ymmärrämme sitten, että ne kylmätieteellisen laskennan takia äärettömän kauaksi siirtyneet taivaankappaleet ovat kuitenkin sydämellemme läheisiä, kun niissä on lämpöä ja suhteiden rikkautta. Friedrich Weinrebin pysyvä ansio on, että hän on tämän todellisen rikkauden, tämän ”Olemisen Astrologian” tuonut väsymättä esiin vastakohtana meidän aikakaudessamme ainoana enää tunnettuun ”Tulemisen Astrologiaan”.

Sydämelliset kiitokset kaikille, jotka ovat tehneet tämän kirjan julkaisun mahdolliseksi; nimellisesti Katharina Ensingerille, joka kirjoitti ääninauhoista jäljennökset ja rakkaalle vaimolleni oikolukemisesta. München 10. 5.1982 Christian Schneider

1. LUKU

"Tulemisen" astrologia - "olemisen" astrologia. Myyttien maailma. Perimätiedon lähteet. "Miespuoliset", "naispuoliset" ja "lapsiin" liittyvät eläinratamerkit.,Maailman luominen härän merkissä. Historiallinen tietoisuus kalojen aikakaudessa. Lammas maailman perustana. Laskemisesta kertomiseen (luvusta lukemiseen). "Puskeva härkä". Alef: miten ensimmäinen ilmaisee itsensä näkyvässä.

Juutalainen perimätieto sanoo: vain "viisas" voi tulkita horoskooppia. – Mistä löydämme tällaisen "viisaan"? Ihmisestä itsestään! Siellä, missä hän ei voi laskelmoida, siellä missä hän ei tahdo tietää, vaan elää täydessä luottamuksessa ja antaumuksella.

Meille tunnettu astrologia näyttää ihmisestä, miten hän käyttäytyy maailmassa, miltä hän näyttää ajallisesti ja paikallisesti. Mikä voisi olla hänen kohtalonsa maailmassa? Tällainen astrologia, oikein ymmärretty ja hyvin käytetty, ei ole väärin.

"Toinen" astrologia ei tarkoita: vanha astrologia on väärin, nyt tulee toinen, se oikea. Tunnettu astrologia on "tulemisen" maailmasta, missä hallitsevana on kehitys, aika ja paikka, syy ja seuraus, eli kausaliteetti. On nimitetty myös lakien ja lainmukaisuuksien maailmaksi.

Se mistä Weinreb tässä kirjassa puhuu, on astrologiasta "olemisen" maailmassa.

"Oleminen" tahtoo sanoa: Sen vastakohtana, mikä täällä on mitattavissa, on se, mitä emme voi mitata, mikä tahtoo kertoa meille jotain aivan muuta. Tällä toisella astrologialla on tekemistä Raamatun näkemyksen kanssa. Niin kuin Raamattu, se ei kerro mitään, miten asiat ovat tässä ajassa ja paikassa. Raamatullista kertomusta emme voi ymmärtää, jos katsomme sitä vain historiallisesti ja maantieteellisesti. Esim.: Kohta, jossa Joosua antaa auringon ja kuun pysähtyä maata valloittaessa. – Tunnemme, ettei tämä voi olla tarkoitettu sellaisenaan otettavaksi. Tai kuinka usein sanotaan, että Jumala puhuu ihmisen kanssa. Minkälaisella äänellä? Myöskään juutalaisen perimätiedon suurta kokonaisuutta emme voi katsoa historiallisesti tai maantieteellisesti. Jos ottaisimme kaikki nämä sanomat kirjaimellisesti totena, kaikki olisi terveen järjen vastaista, hölynpölyä. Mutta voimme todeta: tämän voimme ymmärtää vain ns. symbolisesti. Mitä tarkoittaa "symbolisesti"? Saman tavan kuin Raamattu ja juutalainen perimätieto kertovat, löydämme myös kaikkien kulttuurien myyteissä. On tyhmää, jos tahdomme havainnollista uudestaan jonkun myyttisen tapahtuman historiassa, olkoon se sitten Troija tai Jerusalem. Ne ovat aivan erilaisia tasoja, joita emme voi yhdistää.

Mutta löydämme sukulaisuuksia myyttien kertomusten ja unimaailman välillä. Myös unissa tapahtuu asioita, joita emme voi tulkita sanatarkasti. Pitäisikö unienselityksen olla historiallisesti ja maantieteellisesti oikein? Meidän pitää siis antaa myytti- niin kuin unimaailman olla sellaisenaan ja antaa niiden puhua itsestään.

Myyttistä maailmaa voimme nimittää kvalitatiiviseksi (laadulliseksi) maailmaksi, kun taas meidän ajan ja paikan maailmamme on määrällistä maailmaa vastaava. Mutta laatua emme voi noin vain ilmaista määränä. On löydettävä "lanka", joka yhdistää laadun ja määrän maailman. Nyt tässä saa riittää toteamus: Mytologia on maailma, joka on meidän maailmaamme suhteessa niin kuin laatu määrään; niin kuin ajatus esineeseen, niin kuin mielikuvitus sanalliseen ilmaisuun. – Usein ovat ajatukset tai tunteet vaikeasti ilmaistavia. Joskus auttaa siihen musiikki tai maalaus tai runo. Mytologiakin on usein sellainen, että voimme vain tuntea mitä se on.

Astrologiaa myyttien maailmasta voimme ymmärtää vain, kun olemme itsekin olemisen todellisuudessa. Mutta ihmisessä, joka ei ole siellä kotonaan, se elää kuitenkin, alitajuisesti; sellaisena, mitä hän aina etsii, mikä hän kaipaa saada tietoa: Metafyysinen maailma. Käsitteeksi "alitajuinen" nimitämme jotain, mikä ilmaisee itseään meissä.

Usein kuulijani sanovat minulle, että he ovat kuunnelleet hyvin, mutta sitten he ovat kuitenkin unohtaneet kaiken. En katso tätä pahaksi, onhan tämä tieto siirtynyt alitajuntaan, jossa ei ole kausaalisen maailman laskelmointia, ja ajattelu ei enää toimi.

Vanhassa tiedossa sanotaan, että unohdamme suurimman osan unistamme. Sanotaan, että ihmisen uneksiminen tapahtuu olemisen todellisuudessa, ja hänen valveilla kokemansa ilmenee unissa. Unessa tapahtuu, mitä koemme päivän mittaan.

Olemisen maailmassa ovat eläinratamerkit samat kuin
tässä, missä me mittaamme ja laskemme. Mutta siellä ne ovat toisenlaisessa, ovat unitodellisuudessa; tässä meidän maailmassa meidän täytyy mitata ja laskea horoskooppeja jokaiselle hetkelle.

Vielä yksi maininta lähteestä: Juutalaisessa perimätiedossa ei ole olemassa astrologiakirjaa; mutta perimätiedon eri kirjoituksissa on kuitenkin löydettävissä paljon tästä astrologiasta. Tunnen myös teidän tuntemanne astrologian, siitä en tahdo puhua tässä, onhan saatavissa riittävästi hyviä kirjoja astrologiasta. Joskus vain mainitsen jotain vertailun vuoksi.

Vanhat lähteet - tämä on kaikissa kulttuureissa - kertovat, mutta ne eivät selitä. Niitä emme voi selittää, voimme vain kokea. Jokaisella aikakaudella on oltava opettajia tai mestareita, jotka voivat kääntää vanhat kertomukset nykyaikana ymmärrettäviksi. Minä mainitsen lähteet, mutta selitykset annan itse (Weinreb). (Talmud, Midrashim, Kabbalasta "Sohar". Viimeinen lähde ns. Lurianinen Kabbala Safedista.)

Eläinratamerkit: sanotaan, että ne ovat kiinteitä; ne ovat suunnat taivaassa. Käsitteet taivas ja taivaankansi olisi selvitettävä. On 12 eläinratamerkkiä, sunnilleen samanlaiset kuin tunnetussa astrologiassa. Mutta ne 12 ei ole jaettu 4 x 3, niin kuin 4 alkuainetta, tai 4 suuntaa, niin kuin maallisessa astrologiassa (babyloninen astrologia). Nelinkertaisuus on naisellinen. Toisessa puolessa ei voi olla nelinkertaisuutta, siellä on kolminaisuus. Siksi puhutaan "miespuolisista" merkeistä, "naispuolisista" merkeistä ja niistä, mitkä tulevat "lapsesta" tai "hedelmästä". Siksi 12 merkkiä on jaettu 3 + 4 + 5 (Pythagoraakseen kolmio, 3² + 4² = 5² eli 9 + 16 = 25). 3 on siis miespuolisen suunta, 4 on naispuolisen suunta; vertikaali ja horisontaali.

Mitä on hedelmä? Se, mitä odotamme elämästämme. Et saa hedelmää, jos ajattelet vain kausaalisesti; mutta se tulee, jos annat myös toisen ulottuvuuden tulla ajatuksiisi. Se toinen voi olla aavistus, näky.

Naisellinen on, sama kuin esineellinen, konkreettinen. Kaikki, mitä voimme tässä havaita ja mitata, eli myös kuu ja aurinko. Kaikki tämä kuulu 4:een. Babylonialaista astrologiaa nimitetään myös naiselliseksi astrologiaksi. Mutta aurinko, kuu ja tähdet ovat olemassa myös muulla tavalla, kuten kolmonen, miespuolinen, piilossa olevana. Olemisen maailman astrologiaa kuitenkaan ei nimitetä miespuoliseksi, vaan astrologiaksi, jossa mies- ja naispuolinen muodostavat yhtenäisyyden.

Naiselliset eläinratamerkit ovatkin konkreettisimmat merkit toisessa astrologiassa. Mutteivat koskaan niin konkreettisia kuin ne ovat meille tällä, kuten esim. aurinko tai kuu. Niiden etäisyyden ja kulun voimme mitata, eli ilmoitamme tässä määrällisesti, mikä on tuonpuoleisessa laatu.

Esim.: Puhumme ja luemme spontaanisti, ilman laskemista. Luku-sanasta tulee sekä lukeminen, oikoluku – että myös murtoluku, 20-luku. Kun luemme, teemme jotain määrällisesti, eli laskemme. Mutta siinä, mitä luemme, on laatukin. Vanha tieto hyväksyy sattuman, hyväksyy myös mielivallan, mutta huomaa niissä myös struktuurin (sisäinen rakenne). Heprealaisessa kalenterissa alkavat kuukaudet aina uuden kuun aikaan. Nissan on ensimmäinen kuukausi, lampaan merkissä (Oinas). Nissanissa on pääsiäinen, ja lammas on silloin tärkeä.

Lammas, Oinas on ensimmäinen neljästä naisellisesta, konkreettisesta, merkeistä. Toinen on Härkä,
kolmas Kalat ja neljäs Vesimies.

Raamatullisen ajanlaskennan mukaan elämme nyt, 1981, vuotta 5742. Nykyajassa on juuri alkanut Vesimiehen aikakausi. Kun jokainen aikakausi kestää noin 2150 vuotta, silloin luominen tapahtui jossain keskellä Häränkautta. On siis 4 naisellisuuden aikakautta, niin kun 4 alkuainetta tai Kabbalan 4 valtakuntaa. Erikoinen peilautuminen on näkyvissä: Kahteen ensimmäiseen, Oinas ja Härkä, liittyvät molemmat viimeiset, Vesimies ja Kalat (11. ja 12. merkki). Tässä Nelosessa peilautuvat, niin kuin paradoksi heijastaa ristiriidan, Lampaan ja Härän maailman erilaisuusyhdellä puolella ja Kalojen ja Vesimiehen maailman erilaisuus toisella puolella. Niin kuin elämä - kuolema ym. Tästä paradoksista johdonmukaisesti: näkyvä - näkymätön, historiallinen - myyttinen. Astuminen Kalojen aikakauteen tarkoittaa sen mukaan, ettemme enää ymmärrä edellistä. Tuntuu myyttiseltä, kuten egyptiläinen kuolemankirja, tiibetiläinen kuolemankirja tai vanhat intialaiset opit. Kalojen aikakautena ymmärrämme edelliset aikakaudet vain myyttisinä, emmekä niin konkreettisesti kuten maailmaa Kalojen merkissä. Historiallinen tietoisuus alkaa meille siis noin 2000 vuotta sitten. Sanotaan, että maailma muodostuu Härän merkissä; mutta Härästä tulee luomisessa näkyviin vain osa, toinen osa jää piiloon. Kun laskemme takaisin (1981) 5742:sta, silloin käy ilmi, että luomisen alku osuu keskelle Härän aikakautta.

Siksi uskon, että on järkevää, aloittaa eläinradan merkkien käsittely Härällä, koska maailma alkaa tällä merkillä. Se onkin heprealaisten aakkosten ensimmäinen merkki alef. Aluf = pää. Härän pää. – Toisin päin se on kreikkalainen alfa. Ihminen Härän merkissä sisältää, että hänen alkunsa on näkyvissä tässä vain osittain. Voimme sanoa, että konkreettisista merkeistä ovat Kalat ja Vesimies hyvin tämänpuoleisia Oinas ja Härkä taas melko tuonpuoleisia.

Alef on äänetön konsonantti - alkuammekaan emme voi sanoa, koska se ei ole kokonaan tässä. Alef voimme sanoa vain vokaalin yhteydessä. Vokaalilla on yhteys, kuten tulemme vielä näkemään, planeettojen (taivaankappaleiden) yhteydessä. Ne liikkuvat merkkien läpi
erisuuntaisesti.

Kysymys: Kun maailma alkaa toisella merkillä, Härällä, mitä varten on sitten ensimmäinen merkki Lammas (Oinas)? Lammas on maailman perustus, vasta Lampaan kautta maailma voi olla olemassa. 1. kuukaudessa, nissan tulee lammaskin näkyvin. Sekä kristillisyydessä että juutalaisuudessa sanotaan: Messias on olemassa jo ennen luomista ja ilmestyy sitten maailmaan. Vapautus on jo perustuksessa. Alefilla maailma alkaa, muut kirjaimet kertovat sitten maailman ja ihmisen tarinaa, mutteivät entisestä eikä tuonpuoleisesta. Konsonantit ovat määrällisiä merkkejä tästä maailmasta. Voimme laskea. Siksi vanhassa tiedossa on itsestään selvää, mikä luku kuuluu millekin merkille.

Kirjaimet ovat siis meissä olevan laadun määrällinen ilmaus. Niin kuin 12 eläinratamerkkiä, jaetaan 22 kielen merkkiä kolmeen ryhmään. 1. Kolme alkumerkkiä, isä- tai äitimerkkiä. 2. Seitsemän kaksoismerkkiä. 3. Kaksitoista yksinkertaista merkkiä. 3-jako 3 - 7 - 12, myös 3 - 4 - 5 myös 12 eläinratamerkeissä. 3 + 4 = 7 ja 7 + 5 = 12.

Määrällisten merkkien kanssa voimme laskea. Mutta meidän täytyy pyrkiä pääsemään laskennasta laatuun. Pelkkä laskeminen on mieletöntä. Laskeminen saa merkityksen vain, jos se johtaa kertomiseen. (Suomenkieliselle voimme sanoa: Lukujen kertominen
(laskeminen) voi saada merkityksen vain, kun se johtaa lukemiseen.) Määrällinen on laskemisemme ja ajattelemisemme, mutta tunteemme ovat laadulliset.

Takaisin Lampaaseen ja Härkään: Lampaalle ei ole vastaavaa merkkiä. Lammas on vaiti, on hiljaisuuden maailma. On perustus kaikkeen. Härkä uhkuu myös vaaraa. Se voi hyökätä. Härkätaistelussa on vielä jäännös tästä taistelusta jonkunlaisen alkuvoiman kanssa. Se voima, jolla maailma ilmestyy. Mihin härkätaistelu viittaa, sen voimme nähdä tapahtumana ihmisessä itsessään. Meidän täytyy hallita tämä "raivokas härkä". Raamatussa ja perimätiedossa tunnetaan "puskevan härän" kuva. (2. Moos. 21:28…) Talmudissa on traktaatti nesikim, vahingoista: Katastrofit, palot, tapaturmat ym., eli härän aiheuttamat vahingot; tapahtumat, joita emme ymmärrä. Samat katastrofit ym. on ihmisessä sisäisestikin.

Eläinratamerkit ovat suuntia: Tarkoittaa vaikutusta, joka on havaittavissa meidän mitattavana olevan ajan ja paikan maailmassamme. Suunta, ruach on myös henki, tuuli, liike. Henki on se mikä yhdistää ruumiillisen äärettömään (ihmisessä se on neshamah, jumalallinen sielu). "Ruumiillinen" nimitetään nefesh. Henki tuo jatkuvasti sanomia laatupuolesta määräpuoleen tai päinvastoin. Ruach emme voi käsitellä määrällisesti tässä. On vain suunta, sen voimme mitata ehkä kulmana suhteessa Härkään. Tämä kulma näyttää Härän vaikutuksen. Olet torero, taistelet sen Härän kanssa, joka on sinussa. Se ei ole paha, vaan selittämätön, sanomaton. Juuri selittämätön sattuma kuuluu konkreettiseen (esineelliseen, todelliseen). Voi olla onni tai vahinko.

Härällä, konkreettisessa, emme voi laskea kaikkea. Miksi moninaisuutta, mielivaltaa? Härän piilossa oleva osa.

Jos merkki Härkä syntymähoroskoopissa vaikuttaa suuresti (jätetään tässä toiset merkit ja planeetat pois), silloin tulee yllättäviä ideoita, omituinen kohtalo, osittain ihmisestä itsestään. Hän voi hyvin vasta kun hän taistelee vastaan, voittaa ja hallitsee Härkää. Toinen Härän merkin selitys sanoo: Olen alkuperältäni sellainen, etten ole määriteltävissä, niin kuin alef. Tarvitsen siihen planeetat, eli vokaalit. Olen vaihteleva, aktiivi tai passiivi.

Näemme: Astrologia antaa meille mahdollisuuden saada jotain tietoa olemisestamme. Siellä emme voi mitata, vain tuntea toista elämää. Olemme tottuneet, asettamaan tämän toisen elämän kuoleman jälkeiseen alueeseen ja silloin puhumme ikuisuudesta. Missä ikuisuus oli (on) ennen? Ikuisuus tarkoittaa "aina". Ikuisuus on elämämme aikanakin. Elää meissä - tai voimme sanoakin - elämme siinä (ikuisuudessa). Se vaikuttaa uniin, ideoihin, sympatiaan tai antipatiaan,
kaipuuseen tai kyllästymiseen. Logiikan mukaan sinun pitäisi voida hyvin, mutta tunnet itsesi kuitenkin huonoksi. Kaikki tämä tulee niin kuin uni olemisesta eli tuonpuoleisesta.

Härän merkkiin kuuluu vielä paljon muuta: Noin 5700 v., 2150 v./ merkki; Kalat ja Lammas siis 4300 v., jää 1400 v. Härän merkille.

Härkä-ihminen kokee mitä on kerrottu tästä ajasta raamatullisesti, myös perimätiedon avulla.

Ajallisesti seuraa sitten toisena eläinratamerkkinä Lammas (Oinas). Lammas, olemassa järjestyksessä ennen Härkää, näyttäytyy, ilmestyy. Maailma ottaa toisen suunnan. Laskemme 1-2-3..., mutta tässä on 2-1-12-11, eli aivan erilainen. Se että Lammas tulee nyt, on pelastuksen tapahtuma. On ollut ennen, ja on nyt taas. Sanotaan että Messias on alusta lähtien Jumalan oikealla puolella. Sama on ihmisessä: Mitä esiintyy, on ollut tässä jo ennen.