Numerologia esimerkit:

Sydän, lebab 30-2-2 (34), munuaiset, kelajot 20-30-10-400
(466). 34 + 466 = 500. ”koeteltu sydämellä ja munuaisilla” tarkoittaa, että sen oik. ja vas. puoli, jota me käsittelemme, jota sivuamme, merkitsevät suuresti. – Tasapaino.


Kana 100-50-5, sanan juuri kan tarkoittaa
mm. pesä, linnunpesä, kaisla.


Perimätieto viittaa piilossa olevaan merkitykseen Ahasveroksen sanoissa:
"hopea on sinulle annettu". Nämä sanat ovat Haamanin tuomio, koska
tässä vaikuttaa toinen puoli. Hopea = käsäf 20-60-80 = 160, sama arvo kuin ’puu’ (hirsipuu) = ets 70-90 = 160.


Mordokai esiintyy nyt kerjäläisenä rikkinäisissä vaatteissa, säkissä ja
tuhkassa. Sak 300-100 (400) = säkki. 400:lla on rajattoman ajan merkitys. Säkki on värittömän ja muodottoman symboli. Antaa ymmärtää, että vetäydytään tästä maailmasta. Tuhka on jäännös jokaisesta polttamisesta. Ajan loppuun palamisen symboli. Tuhka = efer 1-80-200 (paluu ykköselle). Pöly = afar 70-80-200 (moninaisuus). Se, joka on sirotellut tuhkaa päähäänsä, on asettautunut ja on valmiina elämisensä loppuun saattamiseen ja elää sen mukaan. Säkki ja tuhka kuuluvat yhteen.


Temppelin tuho tapahtui virallisen historian mukaan v. 586 eKr. Tämä olisi raamatullisen ajanlaskun mukaan v. 3173. Mutta alusta lähtien tarkasti laskettuna raamatullisen ajanlaskun mukaan se on v. 3338. Nämä eriävät 165 vuotta muodostavat "Danielin Salaisuuden". sod daniel = 60-6-4 4-50-10-1-30 = 165 summana. Tässä luvussa 165 on myös Jumala piilossa. Tiedämme että HERRAN luku on 26, j-h-v-h, 10-5-6-5. Kun kerromme 10-5, eli 15 ja 6-5, eli 11 – 15 x 11 = 165.


Ahasveros jää, muttei ole enää samanlainen, hän on hukannut olennaisensa ytimen. Est. 10:1: tässä Achashverosh ei enää kirjoiteta 1-8-300-6-200-6-300, vaan 1-8-300-200-300. Molemmat vav (6 ) puuttuvat!Joh. 21:11: 153 suurta kalaa. 153 on luku 17 kokonaisuudessa:
17+16+15+...+1 = 153. Näennäisten tarpeettomien yksityiskohtien merkitys. Sillä luku 17 edustaa kaikkien vaiheiden läpi mennyttä loppua.Hepreaksi Merkurius on kochab, ja se tarkoittaa yksinkertaisesti tähtiä. Hepreaksi kirjoitettuna on kochab 20-20-2, eli 42. Jeesuksen genealogian mukaan, jonka Matteus ilmoittaa, on Jeesus se 42. hänen sukupuussaan. Hänellä täyttyy se 42. Tähti, lähetti viittaa siihen. Niin kuin sen nimi on sama kuin 42, on sukupolvien aika täytetty: tähti seisoo paikallaan liikkumatta. Eli ”pysähtyi siihen paikkaan, missä lapsi (Jeesus) oli”
(Matt. 2:9). (Weinrebin Astrologia-kirjasta s. 150.)Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa, sanoo Jeesus. Toisinpäin kyllä. Sillä tästä kertoo nimi Israel, hepreaksi Jisrael 10-300-200-1-30, eli summana 541. Myös ”valo ja pimeys” or v’choshech 1-6-200 6-8-300-20 on summana 541; niin luominen alkaa.


Jaakobin tappelu Jabbokilla on taistelu materian (tomun, afarin) takia. 1. Moos 32 ja 33. Jabbok 10-2-100; pöly, abbok 1-2-100; hän paini, jeabek 10-1-2-100. Jabbok-joki on siis taas vesiraja uuteen maailmaan (Jaakobille). Tällä kamppailulla Jaakob todistaa, että hän on voinut voittaa materian kehitysvoimat, ryömimättä Eesaun "ihoon".Jakob 10-70-100-2 = 182. Jisrael 10-300-200-1-30 = 541. 541 - 182 = 359. On satanin luku 300-9-50 = 359. Tai Jakob + satan = Jisrael, 182 + 359 = 541.Abraham olisi jo tyytyväinen, jos Ismael edustaisi tätä tulevaisuutta. Ismael oli maallisen kehityksen selkeä seuraus (1. Moos. 17:18). Abrahamin poika Jishmael 10-300-40-70-1-30 (451), egyptiläisen naisen Hagarilta, ruumiista. Hagar 5-3-200 = 208 + Abram 1-2-200-40 = 243 = 451, Jishmael.


Joosua Nuunin poika, hepr. Jehoshua ben nun, vie Israelin lapset Luvattuun maahan Jordanin läpi. Jehoshua on UT:ssa nimi Jeesus, tarkoittaa ’Jumala auttaa’. Nun on kirjain ’n’ ja luku 50 (ja ’kala’). Viimeinen pysähdyspaikka ennen Luvattua maata on Mooab, hepr. Moab 40-6-1-2 = 49. Jordan, hepr. Jarden, on vesiraja ennen uutta maailmaa.

Eli Jehoshua ben nun, ’Jeesus viidennen kymmenennen poika’ vie seitsemän kertaa seitsemännestä (49) viidenteenkymmenenteen. Viidessäkymmenessä kohtaavat taivas ja maa, Luvatussa maassa niin kuin helluntaina Siinaivuorella 50 päivää pääsiäisen jälkeen, (ja Jerusalemissa UT). Helluntai on hepr. shvuoth, monikkosana, eli 7 x 7 sanasta sheva, seitsemän.


Viini = jajin יין 10-10-50. Leipä = lechem לחם 30-8-40.

70 + 78 = 148. Pääsiäinen = päsach פסח 80-60-8 = 148. Leipä ja viini yhdessä saavat aikaan vapautuksen!


Jeesus puhuu samassa lauseessa käärmeestä ja kyyhkystä. Käärme eli nachash 50-8-300, atbash tästä on 9-60-2 = 71. Kyyhky eli jonah 10-6-50-5 = 71. Jeesus varmasti tiesi, niin kuin muuallakin on näkyvissä, tämän käärmeen ja kyyhkyn numeerisesta yhteydestä.

Shuol 300-70-30 = 400, kettu. Kettu viinitarhassa. 400 tark. ristiä, maallista äärettämyyttä.