Palkka ja Rangaistus

Friedrich Weinrebin Johanneksen evankeliumin selitys CD 39:

Palkka: Usein sanotaan: Teidän ei pidä palvella taivasta palkan takia. Toisaalta sanotaan myös: Te saatte palkkaa. – Miten tämä siis on?

Rangaistus? Voiko paha teko saada rangaistuksen niin
kuin on uhkailtu? Vaikka ihmisenä tunnen, ettemme ole niin vapaita, niin kuin me luulemme. Perimätekijät, kromosomit, ympäristö jne. vaikuttavat niin, ettemme enää ole vapaita; ettemme pääse enää takaisin viattomuuden tilaan. Muuten, on epäoikeudenmukaista, että ihmiset syntyvät luonnevikaisina, vajavaisina, ja heillä on heikkouksia. Siksi otamme mielellämme etäisyyttä käsitteisiin, kuten palkka ja rangaistus.

Huomaamme, että joku ”pyrkii saamaan palkkaa taivaassa – hän tahtoo tehdä hyvän vaikutuksen”. Millainen on palkka suhteessa siihen, mitä nimitämme ’armoksi’?

Palkkaa ansaitsemme työllä, odotamme. Kuuluu
käsitteeseen ’laki’, ’lainmukaisuus’, kuten kauppias – hinta.

Armo on odottamaton, yllättävä, emme ole sitä
ansainneet.

Ns. negatiivinen armo: odottamaton kärsimys, yllättävä kuten esim. Jobin kärsimykset.

Inhimillisellä todellisuudella on kaksi puolta: Ja ihminen seisoo niiden välissä. Ensimmäinen puoli: lainmukainen, kausaalinen, syy-seuraus: siihen kuuluu ajattelu ja laskenta, mittaaminen. Hepreaksi ovat ajattelu ja laskenta sama sana. Joskus on poikkeuksia lainmukaisuudesta. Toinen puoli on ei-kausaalinen, se ei ole aikaan ja paikkaan sidottu. Siellä tapahtuu asioita aivan odottamattomasti.

Kausaaliseen puoleen kuuluu Hyvän ja pahan tiedon puu.

Ei-kausaaliseen kuuluu Elämän Puu: tästä tulee vain yllätyksiä, ei mitään suunnitelmallista. Molemmat puut ovat inhimillisen todellisuuden molemmat puolet.

Kausaalinen puoli on niin kuin spektrin 7 väriä (7 viikonpäivää, 7 luomispäivää). 7-kertaisessa on kausaliteetti, voidaan mitata tarkasti aaltopituuksia, missä on punainen, tai keltainen jne. Valkoineen valo murtuu tarkasti lainmukaisesti.

Ei-kausaalinen on niin kuin valkoinen väri. Valkoisessa on myös ihmisen todellisuus, kokonaisena, ei jaettuna. Ajattelu, laskenta eivät toimi tässä. Valkoisessa värissä ihminen näkee unia, unelmoi. Unet tulevat muualta, eivät ole meidän tahdonvoimamme alaisia. Unessa tapahtuu asioita, jotka eivät ole lainmukaisia. Esim.: ’Olen nähnyt unessa, että iso lentokone laskeutuu Kiteen K-Marketin edessä, ja värikkäästi pukeutuneita ihmisiä tulee koneesta ulos, toiset menevät sisään’. Sanooko joku, että tämä ei ole totta, jopa että se on valhe? Eihän, - jokainen on nähnyt unia ja tietää, että unessa asiat eivät sovi yhteen maallisen todellisuuden kanssa. Vaikka tietysti Kitee ja K-Market ovat olemassa. Unen kertominen ei ole valehtelua.

Samalla tavalla tulee inspiraatio eli innoitus hengestä. Latinan sana spiritus tarkoittaa ’henki’, Spiritus sanctus tarkoittaa ’Pyhä Henki’. Mutta innoitus voi tulla myös pahoista, ns. saastaisuuden hengistä – nekin aiheuttavat kaikenlaisia unia. Mm. yö- ja päiväunista profeetatkin saivat visionsa (näkynsä). Ja kirjoittivat sitten Raamattua.

’Innoitu hengestä sieltä’. Voimme kertoa tämän tässä tai kokea uudestaan; ehkä kokea uudestaan aivan alitajunnassa. Vaikka olemme unohtaneet unen – uni on kuitenkin läsnä ja vaikuttamassa.

Ihminen kohtaa ei-kausaalisen puolen innoituksissaan ja unessaan, tässä kuvattu myös ’valkoisena’ puolena.

Myös äänimaailmaa, sävelasteikkoa voidaan verrata värien spektriin; eli kausaaliseen puoleen tai Tiedon puun puoleen. Sen toinen puoli, ei-kausaalinen tai Elämän puun puoli on sitten hiljaisuus, vaientaminen. – Niin kuin ’valkoinen’.

Miten saamme yhteyden ei-kausaalisesta (valkoisesta) kausaaliseen (värilliseen)? Onko silta olemassa?

Hereillä ollessa saavutamme kaiken kausaalisen ajattelun kautta. Meillä on jopa se ominaisuus, että torjumme kaiken, mikä kuulostaa ei-kausaaliselta; – niin, meillä on kausaalisen ajattelun liikatarjonta. Tahdomme sitten tutkia ja päättää tuonpuoleisesta kausaalisen ajattelun avulla!

Tämä ’tuonpuoleinen’ on jokaisessa ihmisessä.

Luk.17:20-21: 20 Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi heille: ”Ei Jumalan valtakunta tule silmin nähtävällä tavalla, 21 eikä voida sanoa: ’Se on täällä’ tai ’Se on tuolla’, sillä Jumalan valtakunta on teidän keskellänne (tai sisällänne).”

Se on inhimillisesti tuonpuoleinen. Se ei ole aikaan eikä paikkaan sidottu. Mutta voi olla, että sielläkin on jonkunlainen ajan ja paikan käsite, mutta joka tapauksessa aivan erilainen kuin mitä me voimme täällä kuvitella. Tunnemme ehkä jonkunlaista syvää, vaikuttavaa järjestystä.

Yritys tulla lainmukaisesta maailmasta tuonpuoleiseen maailmaan ei onnistu, niin kuin egyptiläiset eivät pääse Kaislameren läpi. Pyörä ei enää pyörä. Hukumme ajan kaaoksessa. Emme pääse maallisella välineellä sinne, se ei onnistu. (Kuten meditaatio, jooga ym – tarkoittavat
aina suorituspakkoa, ’minun täytyy, minun täytyy’).

Siirto tästä maailmasta toiseen valtakuntaan ei onnistu ajattelun kautta. Miten on sitten se siirto valkoisesta värilliseen? Tai Elämän puusta Tiedon puuhun? = ’puu, joka on hedelmä ja tekee hedelmää’, --> ’puu, joka tekee hedelmää’.

Värissä on laki, kausaliteetti. Tarkka järjestys. Tätä kuvaa sana ’tuleminen’, on Tiedon puu.

Toisessa, valkoisessa puolessa ovat oleminen ja tuleminen yhdessä. Eli kaikki, mitä on tulossa, on myös jo tässä. Eli Elämän puu.

Tästä seuraa tärkeä johtopäätös: Kaikki mitä on inspiroitu Pyhällä Hengellä, siellä on oleminen ja tuleminen yhdessä. Jokaisella ihmisellä on tämä valkoinen puoli. Mutta hän ei tiedä tästä hänen hereillä olevassa elämässään. Hän on jopa surullinen. Hän ei tunne tätä toista puolta.

Sitten ovat tapahtumat tuonpuoleisessa. Olisi epäreilua vaatia Raamatulta ”todista tämä minulle!” Ovat verrattavissa uneen. Näemme kun hetket tuonpuoleista tulevat näkyviin tässä, kuten Hebron, Nasaret, Betlehem jne.

Lammas nurmikolla on suhteessa Jumalan karitsaan, mutta sei ei ole Jumalan karitsa. Kaikki mikä on siellä, on myös täällä. Esim. kukka, perhonen, huonekalut jne. Mm. yö- ja päiväunista profeetatkin saivat visionsa (näyt). Ja kirjoittivat sitten Raamattua.

Kaikesta, mitä näemme, koemme – näemme ja koemme ei vain ulkoista mutta myös sisäistä, syvällä olevaa, tulee paljon enemmän mukaan.

Silmä, ajin = 70. Täydellinen arvo on 130.

70 kuvaa moninaisuutta. 130 kuten 13 echad = yksi, yhtenäisyys.

Silmä näkee. Profeetallinen näky, visio

Vapahtajan tulo ’valkoisesta’. Syntyy lihaan. Sillä vapahtaja on olemassa jo alusta asti, istuu Jumalan oikealla puolella. On läpimurto ikuisesta, tuonpuoleisesta tänne. Läpimurto tuonpuoleisesta on myös ihmisen (adamin) tulo maailmaan. Silloin syntyi protesti taivaassa. Läpimurron ihmeet tuonpuoleisesta antavat maailmalle merkityksen, ilon. Kausaalinen puoli ei voi antaa todellista iloa, sen jälkeen on vain krapula.

Tuonpuoleisessa voidaan sanoa, hän on ’ansainnut’ sen, kun hän on kaivannut ja rakastanut elämässään. Tämä on sinun ’palkkasi’, muttei maallisessa merkityksessä.

Jos joku sanoo: ”olen elänyt kiltisti, rukoillut ahkerasti, antanut almuja ja uskonut aina”, silloin kyseessä on tyypillinen fariseus. Juuri epätoivon, odottamisen kautta tulemme nöyriksi.

Vain tuolta päin voidaan puhua ’palkasta’. Sen minkä ihminen tekee, tuodaan sinne. Ajatteleminen on poiskytketty.

Olemisemme molemmat puolet meidän pitää erottaa, mutta toisaalta yhdistää.

Elämän puulla ja Tiedon puulla on yhteinen juuri.