Löysin tietokoneeltani tämän vanhan esitelmäni, jonka pidin Oronmyllyssä noin v. 2003. Sen kokouksen puheenjohtaja ei tahtonut keskustella näistä asioista, lopetti kokouksen esitelmäni jälkeen, ajanpuutteeseen vedoten, vaikka aikaa olisi ollut kuinka paljon.

KUINKA MIEHET VOIVAT?

Hyvät kuulijat. Kiitos, että saan puhua täällä.
Aiheeni tänään on ”Kuinka miehet voivat?” Kyllä, jokainen teistä tietää itse, miten hän voi. Mutta kysymys tarkoittaa luultavasti, kuinka miehet voivat nyt yleensä Suomessa – ja maailmassa. Fakta on, että naiset elävät tilastollisesti keskimäärin pitempään kuin miehet, Suomessa naiset 82 vuotta, miehet 75 vuotta. Syitä siihen on monta ja ovat hyvin tiedossa; kuten miesten runsaampi tupakointi ja alkoholinkäyttö, naisilla on vaihdevuosiinsa saakka hormonaalinen suojaus valtimonkovetustautia vastaan. Tästä en tahdo nyt kuitenkaan enempää puhua, tarvittaessa voimme palata siihen vielä keskustelussa.

Suomessa niin kuin muualla maailmassa käydään taistelua miesten ylivaltaa vastaan feminismin keinoin. Ja näyttää siltä, että Suomessa feministit ovat voitolla. Tilastollisesti miehet häviävät Suomessa naisille ainakin korkeakoulupaikkojen saamisessa ja huoltajuusriidoissa. Minun mielestäni työttömyys rasittaa miehiä henkisesti huomattavasti enemmän kuin naisia, onhan miehellä perinteinen rooli perheen elättäjänä ja vain taloudellisesti vahva mies kelpaa avioliittoon. Tämä on myös yksi syy, miksi avioliitot tulivat harvinaisemmiksi.

Tärkein, myös fyysisen terveyden kannalta, on henkinen hyvinvointi. Siihen vaikuttavat olennaisesti ihmisten asenteet ja ajattelutavat. Tieto ja realismi ovat aina hyödyllisiä. Mutta sen lisäksi tarvitaan optimismia eli toivoa ja positiivista ajattelua. Mutta Suomen miesten ajattelutapa on siis monesta syystä tullut negatiivisemmaksi. Kuitenkin minun täytyy sanoa, että jokainen on oman onnensa seppä!

On tärkeää oppia uimaan, ennen kuin putoaa veteen!
On siis tärkeää omaksua positiivista ajattelutapaa jo kauan ennen
vastoinkäymistä ja kriisiä. Myönteinen ajattelutapa voidaan oppia ja harjoitella. Lastenkasvatuksessa tämä on hyvin tärkeää!

Positiiviseen ajatteluun kuuluu oma ajattelutekniikka, tästä voin tarvittaessa kertoa lisää myöhemmin. (pos. käskyt, ”täytyy”-ajattelu, ”pitäisi”-ajattelu, toistuvasti yrittäminen, terve itsetunto ja itseluottamus, ajatukset nukahtamisessa – iltarukous, aura). Yksi asia kuitenkin on niin tärkeä, että sanon sen jo nyt: On niin tärkeä, että
ihminen tietää mitä hän tahtoo, ja uskoo, että tämä toteutuu!

Me olemme tässä kristillisessä kokouksessa ja tiedämme, että vahva kristillinen vakaumus antaa yleensä vahvan itseluottamuksen, hyvän perustuksen moraaliimme ja hyvän tarkoituksen elämämme.
Kun uskomme Jumalaan, uskomme myös kuoleman jälkeiseen elämään ja että Jumala vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämäämme. – Tämä on juuri paras positiivinen suhtautuminen elämään. Usko, toivo ja rakkaus ovat positiivisen ajattelun perusasiat.

Viime syksynä Kesälahden Karin Kafeessa keskustelu-iltatilaisuudessa puhuin positiivisesta ajattelusta. Keskustelussa kertoi sitten yksi nainen, että nuorena hän oli onneton ja ujo, mutta kun hän löysi sitten uskonsa Jeesukseen, hän on tullut iloiseksi, onnelliseksi ja rohkeaksi – ja sellaisena minäkin tunnen hänet jo pitkään.

Nyt tahdon vielä lyhyesti miettiä, mitkä ovat miesten ylivallan ja naisten vastareaktion eli feminismin juuret ja syyt.

Sekä Vanha että Uusi Testamentti, lukuun ottamatta Jeesuksen sanaoja ja tekoja, ovat hyvin patriarkaaliset, ovat melkein pelkkää miesten asiaa. Raamatussa myös Jumala itse näyttää olevan hyvin patriarkaalinen. Mutta meidän pitäisi muistaa, että profeettojen kirjoitukset heijastavat aina myös heidän omaa arvomaailmaansa ja maailmakäsityksiään.
Kansoilla pyhässä Kaanaassa ja sen ympärillä on ollut pahoja pakanallisia
kultteja, missä pidettiin hauskaa, pidettiin jopa orgioita. Siihen on tullut sitten vastakohtana Israelilainen Kirkko ’ankaran’ Jumalansa kanssa.

Jeesus osoitti toistuvasti naisten tasa-arvoisuutta, Hän oli myös sen takia ristiriidassa fariseuksien kanssa. Muistutan, että jo Hänen julkisen vaelluksensa alussa Hän paljasti Samarialaisnaiselle Jakobin kaivolla, että Hän on Messias (Joh. 4,21-26).
Apostolit saivat tämän vasta paljon myöhemmin selville. Ei ole sattumaa, että ylösnoussut Jeesus on ilmestynyt ensimmäiseksi juuri naisille. Tosi apostoli Paavali (1. Kor. 15,1-10) todistuksessaan, että Jeesus on noussut kuolleista, mainitsi yli 500 miestä todistajiksi, mutta ei yhtään naista. Nainen silloin luultavasti ei kelvannut todistajaksi.

Kun kristillinen kirkko järjestettiin ensimmäisissä ekumeenisissa kirkolliskokouksissa 300 ja 400 luvulla (Nicea, Konstantinopel, Ephesus, Chalzedon, Konstantinopel) apostoli Paavalin ns. ”naisvastainen kanta” voitti, ja niin naisten kärsimys jatkui Raamattuun vedoten. Paavalia ymmärrettiin silloin väärin, niin kuin nytkin.

Eli kristillinen kirkko on ajan mittaan tehnyt paljon väärin naisia kohtaan, ja vain kristillinen kirkko pystyy tämän korjaamaan. Tämä prosessi on kyllä menossa kristillisissä kirkoissa kaikkialla maailmassa, paitsi niin sanotuilla fundamentalisteilla.

Siis miesten ylivalta on tuonut vain vääryyttä ja kärsimyksiä sekä naisille että myös miehille itselleen.

Miesten ja naisten vastakkainasettelu täytyy lopettaa ja tilalle täytyy tulla tasa-arvoinen yhteistoiminta, huomioonottaen miesten ja naisten erilainen luonne.

Pyydän kysymyksiä ja toivon hyvää keskustelua. Kiitos