Jeesuksen tunnusteko Betesdan lammella

Kerron tässä yhdellä esimerkillä miten mielenkiintoista
ja yllättävääkin on lukea UT:ia juutalaisen perimätiedon ja heprean kielen tuntemuksen avulla. Tämän esimerkin antaa Friedrich Weinreb, kun hän selittää Johanneksen evankeliumia 112 CD:llä, eli 112 x 45 minuuttia.
Tässä on otoksia CD 43 – 46:sta. Ne käsittelevät Joh. 5:1-18.

Joh. 5:1-18 Sen jälkeen …… Jumalan vertaiseksi. Lukekaa koko teksti omasta Raamatustanne.

Juutalainen perimätieto katsoo, että Raamatun kertomukset ovat Pyhän Hengen inspiroimia (innoittamia) kuvia toisesta maailmasta, tuonpuoleisesta. Weinreb mainitsee tässä, että perimätiedon mukaan
on hyvä tapa lähestyä sellaista Raamatun tekstiä ihan kuin katselisimme unta. Ihan kuin unessa astuisimme lampeen sillä hetkellä, kun enkeli sai veden kuohuoamaan. Se miesparka tulee kuitenkin aina liian myöhän. Usein unessa on tilanne, kun tullaan liian myöhän, vaikka junalle tai tärkeään kokoukseen.

Tämä vesiallas Lammasportin luona on oikeastaan lampi; saksankielisessä Raamatussani onkin kirjoitettu ’Teich’, eli lampi. Elävä vesi on Raamatun mukaan aina liikkuvaa vettä. Kaste tapahtuu Jordan-joella, eli liikkuvassa vedessä. Muuten, juutalaiset tuntevat ’kasteen’ nimellä mikvah hamasta muinaisajasta asti. Sitä käytetään edelleen esim., kun sapatti alkaa. Olennaista on, että tässä upotuskylvyssä on oltava aina elävä vesi. Eli vesi johdetaan esim. lähellä olevasta joesta, tai jollain muulla tavalla järjestetään, että vesi virtaa jatkuvasti. Kastealtaan on oltava riittävän iso, että voidaan upottautua kokonaan. Tässä on tärkeä mainita, että vesi, hepreaksi mem 40, majim, tarkoittaa aina sekä vettä että aikaa. Vesi virtaa ja aika virtaa. Tämä tieto on hyvin tärkeä myös kristillisen kasteen ymmärtämiseen. Lammessa vesi ei liiku, ei ole elävää vettä. Siksi tässä Raamatuntekstissä kerrotaankin, että aika ajoin laskeutui enkeli, joka sai veden kuohuamaan, eli teki sen eläväksi.

Lammen nimi on Betesda, eli alkuperäinen heprean nimi on muutettu niin pahasti, että lukija ei saa tietoa, mitä tämä nimi tarkoittaa. Harmi, että raamatullisia nimiä ei käännetä, heprean nimet jopa muutetaan, ja sitten meillä on vain korvissamme omituiselta kuulostava nimi. Mainitsen tässä, että Raamatussa jokainen nimi merkitsee jotain, ja siksi on siis tärkeää saada selville mitä se tarkoittaa. Lammen nimi on hepreaksi siis beth cheda, mikä tarkoittaa ’armon talo’.

Siellä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, – ihan kuin siellä makaisivat koko maailman sairaat; emme voi kuvitella sosiologisesti tai historiallisesti, että joku yhteisö on niin täynnä sairaita, eli vilisee kaikenlaisia sairaita. Eikö tämä kuvaa koko maailmaa? Eikö ole niin, että meiltä jokaiselta puuttuu jotain? - on siis ikään kuin kuva, että koko maailma on sairas.

Kun lammen vesi on hiljaa – eli kun aika on pysähtynyt, ei enää virtaa,
silloin ei tapahdukaan enää mitään; ei enää voi tulla muutosta, kaikki on niin kuin on. Kaikki makaavat lammen ympärillä, ei tule muutosta, kun aika on pysähtynyt. Emme voi odottaa enää mitään elämältä. Elämän yksitoikkoisuus. ’Olen sairas – tämä on ja pysyy’.

Sitten on se ilmoitus, että tämä mies on sairastanut jo 38 vuotta. Mitä se tarkoittaa? Luvut Raamatussa ovat yleensä absoluuttisia lukuja, tuonpuoleisesta. Onko sattuma, että Jeesuksen aikana on juuri raamatullinen 38. vuosisata? Perimätieto sanoo, että Raamatun ajanlaskun mukaan Jeesus syntyi v. 3761. Eli 38.:lla vuosisadalla.
Tärkeää on tässä mainita, että juutalainen perimätieto korostaa yhä uudelleen, että raamatullinen ajanlasku on erilainen kuin meidän nykyinen ajanlaskumme. On aivan eri maailma.

Erittäin mielenkiintoista ja omituistakin on, että Jeesus sanoi hänelle: ”Nouse, ota vuoteesi ja kävele.” Eikö ole vähän outoa, että tämä mies joutui kävelemään ahtailla Jerusalemin kujilla sänkynsä kanssa? Ihan kuin olisi kuva jostain unesta. Mitä Jeesus tahtoo sanoa meille tässä?

Sänky hepreaksi on mittah, ja sana, joka kuulostaa samankaltaiselta on sana midah, ja se tarkoittaa ’mitta’, ’mittapuu’.

Tässä Raamatunkertomuksessa tämä mies on jo 38 vuotta sidottuna sänkyyn, mittah:aan. Siksi hän ei pääse lampeen hetkessä, kun enkeli saa veden kuohuamaan. Tämä mies on halvaantunut, hän ei voi liikkua,
koska hän lepää, hän makaa mitassa, mittapuulla. Mitä tarkoittaa levätä mitassa, mittapuulla?

Kreikkalaisissa myyteissä kerrotaan Prokrustos-sängystä ja samalla tavalla juutalainen perimätieto kertoo Sodomasta: Kun vieras tulee
Sodomaan, hänet pannan sellaisen sängyn päälle; sitten venytetään hänet pidemmäksi tai hakataan hänet lyhyemmäksi, kunnes hänellä on se ainoa oikea Sodoman mitta, mida, jota tämä sänky, mittah edustaa. Vain Sodoman mitat, mittapuut, mielipiteet ja asenteet ovat ainoat oikeat; niin kuin nytkin eri tiedekunnat, uskonnot, lahkot ja muut kuppikunnat uskovat, että vain heillä on se oikea mitta – jos joku uskoo eri tavalla, hän saa mennä vaikka helvettiin.

Kun nyt Jeesus sanoo hänelle ”Nouse, ota vuoteesi ja
kävele.”
Hän tarkoittaa ”sinä kannat mitan, eikä mitta enää sinua; olet
vapautettu vasta kun ymmärrät, että sinä itse hallitset mitan, eikä mitta sinua”. Kun mies ei ole enää mittojen vanki, hän pystyy taas kävelemään. Olemme halvaantuneita liikuntakyvyttömiä, kun makaamme mitalla, perustamme elämämme tiettyyn mittaan, mittapuuhun. Menetämme vapautemme.

Juutalaiset sanovat miehelle: ”Nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa
kantaa vuodetta.”
Juutalaiset, jotka valvovat tällä tavalla sapattia ovat fariseuksia. Mitä tarkoittaa fariseus? Fariseus tulee sanasta parush, leikata irti. Fariseukset, parushim. Hän tekee aina luontoaan vastaan, että toinen hyväksyisi hänet. Hänellä ei ole enää suhdetta, johon hän voisi olla tyytyväinen. Fariseus on aina aggressiivinen. Hän elää laissa, eli luonnonlaissa. Tässä ei tarkoiteta ohjeita eikä määräyksiä Raamatussa, sillä niitä noudattaen voidaan elää vain iloisesti.

Jeesus sanookin, että fariseukset ja kirjanoppineet eivät enää tunne sapatin merkitystä. Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstään, jota oli tehnyt (hepreaksi la asoth; voimme kääntää myös ’että
tullaan tekemään’
), (1. Moos. 2:2). Ja hän siunasi ja pyhitti sen, koska silloin hän näki, että koko luomakunta on valmis ja erittäin hyvä. Eli
seitsemäntenä päivänä ei ole enää mitään tekemistä. Ja sapattina, ei ole
lakeja, vain ilo.

Mies lähti sieltä ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli tehnyt hänet terveeksi. Kun tämä mies viittaa Jeesukseen – jopa sormilla, se on esineistämistä (objektivointia), eli petoksenkaltainen, niin kuin Juudas teki.

Lopuksi Jeesus vastasi heille: ”Minun Isäni on tehnyt työtä tähän asti ja tekee yhä, ja niin teen minäkin.” (la asoth). Kun Jeesus mainitsee Isänsä, hän sanoo meille: Tämä maailma on olemassa vain Isän kautta, ja sen voimme nähdä Pojan kautta.