TEKEMISEN MAAILMA, olam assia, alhaisin maailmoista

Gabriel Strengerin esitelmästä Reichenaussa 2015. Hermann Aistrichin muistinpanot ja käännös.

Strenger tuntee Weinrebin kirjoituksia, on synagogalaulaja, psykoanalyytikko, Jerusalemin yliopiston opettaja.

Tässä maailmassa aina on jotain tekeillä, myös jos emme tee mitään - esim. jättää toisen ihmisen huomioon ottamatta. Tästä sielumme antaa meille syyllisyyden tunteita.

Tekeminen on mysteeri (Weinreb): Mistä tulevat tekomme? Alitajunnasta tai ei-tajunnasta ja vieteistä, niin kuin Siegmund Freud sanoo. Carl Gustav Jung sano arkkityypistä. Mystikot sanovat, että tekemisen syy on ylimaailmoissa. - Ne kaikki yhdessä.

Emme hallitse todellisesti toimintaamme. Myös toinen hallitsee vain osittain toimintaansa. Siksi meidän pitää olla ymmärtäviä ja anteeksiantavia.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että meillä ei olisi vapaata tahtoa, vaan sanoo, että olemme monimutkaisia olentoja, osallistumme erilaisilla maailmoilla. Päätöksemme on erilaisten tasojen, korkeimpien ja matalampien, tulos.

Olam assiassa se olennainen on tekeminen.

Mystikoille (myös Weinrebille) on ovi ylämaailmoihin auki.

Laulujen Laulu: Hän seisoo seinän luona ja katsoo pikkuaukon läpi.

Weinrebin kirjassa Tekemisen Mysteeri (Mysterium des Tuns) s.165: Tekeminen on määrätty myös toisista todellisuuksista. Tekeminen on se luova ihmisessä. "la assoth, että tullaan tekemään."(1. Moos. 2:2)

7. päivää: Jumalan lepo – ihmisen tie (tekeminen, la assoth). Siemen jyvä - siemenen kehitysparadoxon on elämän perustus. Pradoxonin (ristiriidan) todellisuus: "Tekemisen kautta hän tulee kuulemaan."

2. Moos. 24,7: na aseh venishmah = ensiksi teemme, sitten kuulemme kaikkea mitä Herra on puhunut.

Miksi tekeminen ennen kuulemista? Enkelit toimivat tällä tavalla. Ps.103:20: Ylistäkää HERRAA, te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka toteutatte hänen sanansa, kun kuulette sen. Stengerin käännös suoraan alkutekstistä: ”jotka tekevät hänen sanansa, kuullakseen hänen äänensä."

Juutalaiset lähteet kehuvat juutalaista kansaa juuri tästä na aseh venishmah.

Juutalainen perimätieto: 600 000 enkeliä tuli ja antoi jokaiselle kaksi kruunua, yksi tekemisestä ja toinen kuulemisesta. Kultaisen vasikan jälkeen tulivat 1 200 000 demonia ja ottivat kruunut pois.

Tekeminen ja kuuleminen olivat Siinailla yhteys. Kaksinkertainen määrä demoneja, koska silloin ei ollut enää tätä tekemisen ja kuulemisen yhteytä.

Miten voimme tehdä Jumalan sanan, ennen sen kuulemista? Eri vastauksia: 1. Luottamus Jumalaan oli silloin niin suuri - teemme ennen kuulemista. 2. Rashi ja Maimonides: Teemme mitä olemme jo kuulleet, ja kuulemme sitten vielä lisää. 3. Malkim: Juutalaisuudessa kuuleminen tarkoittaa ymmärtämistä. Jos tahdomme ymmärtää, se tulee tekemisen kautta. Esim. uintiliikkeet kuivalla rannalla, vasta vedessä tulee sen todellinen ymmärrys.

Elämän syvä ymmärrys tulee elämästä. Ensiksi tekeminen sitten ymmärtäminen.

Talmud kertoo että 2. Moos 24 voimme ymmärtää niin, että kansa seisoi vuoren alla, eli Jumala nosti koko vuoren kansan yläpuolelle. Tämä tärkeä ajankohta oli ns. pakko, väkivalta: "tässä on teidän hautanne". Moderni ihminen ei pidä tästä. Tarkoittaa: Jumalallinen todellisuus on niin valloittava, ettei ole enää päättämisen vapautta. On kysymys elämästä ja kuolemasta. Ilmestyksen voima hallitsee sinussa, tekee.

Mooses ja muutkin profeetat eivät tahtoneet ottaa tehtävää vastaan. Sen jälkeen ei enää voi elää niin kuin aikaisemmin.

Tekeminen ja kuuleminen ovat jumalasuhteemme kaksi muotoa.

Kuuleminen: Eläminen Jumalan äänellä. Ovi tuonpuoleiseen avautuu, hän kuulee. Vain valikoidut ihmiset, kuten Mooses, ja ehkä myös Weinreb (enemmän tai vähemmän verhoja).

Tekeminen: toteutamme tässä Jumalan sanan, elämme Jumalalle otollisesti.

Toorassa ovat Joosef ja Juuda arkkityyppejä. (Arkkityyppi on perinteisesti tarkoittanut hahmon, asian tai käsitteen alkumuotoa ja mallia. Arkkityyppi on psykiatri C. G. Jungilta peräisin oleva nimitys ihmiskunnan kollektiivisen tiedostamattoman yleismaailmallisille kuville, jotka ilmenevät etenkin unissa, myyteissä ja uskonnoissa. Wikipedia)

Joosef on kuuleminen (shma), hän on uneksia. Sisäisesti Joosef on aina uskollinen itselleen. "Zaddik Josef". Joosef on aina yhteydessä Jumalan kanssa, tuonpuoleisen kanssa.

Juuda on tekeminen. Hän elää ja taistelee tämänpuoleisessa. Hän astuu alas. Jehuda ylistää, kiittää Jumalaa. Juuda saavuttaa tuonpuoleisen taistelemalla.

Mashiach ben Josef (Messias Joosefin poika): tulee ylhäältä, kuolee.

Mashiach ben David (Messias Davidin poika): on alhaalla, tulee aasilla. On taistelija, Batseba, dod, david = rakas, Jumalan rakastettu. David on Juudan jälkeläinen.

Kääntäjän huomio: Mashiach ben Josef ja Mashiach ben David on yksi, echad. Eli kuka?

Toora on kuuleminen ylhäältä. Henki ylhäältä ja pyrkiä ylös. – Taivaallinen leipä. Ja rukous, tefilah: on alhaalta. Eli shma Jisrael ja 18-rukous. – Maallinen leipä.

Tooraviisaat sanovat, että Siinailla kuuleminen muuttui suoraan tekemiseksi.

On kaksi erilaista hengellistä opettajaa, myös kaksi eri vapautusta (pelastusta): 1. He kuulevat, heille tulee ylhäältä. 2. He taistelevat kuten Jisrael, Jumalan ja ihmisen kanssa. Nykyinen Israel kuuluu tähän toiseen.

Onko Jeesus kuulija vai tekijä? Jeesus oli kuulija, myös Weinreb.
Siksi Weinreb tavoittaa juuri kristityt, vähemmän juutalaiset, vaikka Weinreb oli ortodoksinen juutalainen. Kristillisyys: Jumalan valtakunta. Juutalaisuus: he ovat tekemisen maailmassa.

Kuten pohjoisvaltakunta ja etelävaltakunta.

Me olemme sekä kuulija että tekijä. On elämän tähtihetket, milloin jotain tapahtuu (se tekee itse).

Mitä tarkoittaa, kun tekeminen tulee ennen kuulemista? - Jumalan Sana on meissä, on meidän syvin luonteemme.

Enkelit tekevät ensiksi ja kuulevat vasta sen jälkeen, on heidän luonteensa. VT:ssa jossain enkelit on nimitetty Chajot ha kodesh, pyhyyden eläimet. Eläimet ovat lähellä Jumalaa.

Rabbi Juda Leib Alter n. 1870 kirjoittaa samankaltaisesti kuin Weinreb jo 18-vuotiaana; 22 v. R. Juda Leib Alter oli jo chasidim-rabbi. Tästä monet rabbit eivät pitäneet, olivat kateellisia. Silloin R. Juda Leib Alter kutsui heitä luokseen ja kertoi heille mm. tämän tarinan korkeasta vuoresta ja lapsesta siellä:

Parhaat, eli vahvimmat ja viisaimmat miehet tahtoivat kiivetä
korkealle vuorelle. Suunnittelivat, harjoittelivat, ja yrittivät monta vuotta. Kun he vihdoin onnistuivat ja pääsivät huipulle, oli siellä lapsi ja tervehti heitä. He olivat hämillään ja kysyvät, miten on mahdollista, että hän, heikkona poikana pääsi huipulle. Poika vastasi: olen syntynyt tässä.

Hänen Sanansa tekeminen = Tekemisesi antaa Jumalan Sanalle äänen. Tekemisen kautta alan vähitellen kuulla ja ymmärtää Jumalan äänen. Ääni on ensiksi, puhuminen toiseksi. Sana on jonkin syvemmän ilmaus, mitä nimitämme ääneksi. "Teemme ja sitten kuulemme".

Kuuleminen voi olla väärin - on vaarallinen! Ero on hiuksenhieno. Esim. kultainen vasikka.

Idea: tekeminen sisältä päin, suoraan yhteydessä Jumalan kanssa.

Kaikkialla maailmassa on ja on ollut ihmisiä, joilla on se tunne, että he ammentavat suoraan jumalallisesta lähteestä; ja he tahtovat sitten hyvässä uskossa toteuttaa tätä. On vaarallinen idea, kun ihmisellä on sellainen tunne, voihan hän erehtyä ̶ eli se voi johtaa murhaan ja katastrofiin kuten ”pää poikki, käsi poikki” jne. Siksi juutalaisuudella on epäusko kaikkeen messiasesiintymiseen.