Raamatussa on perusaiheena usein sanapari kadotus – pelastus.

Mitä tarkoittaa käsite "kadotus" Raamatussa? Eved tai abad tai obed = hukassa, hävinnyt, kadota, kadotus, tuhoutuminen, surmaaminen. Eved 1-2-4 tarkoittaa räjähdystä moninaisuuteen. Älykkyysleikin kysymys: miten numerojärjestys 1-2-4 jatkuu?

Kadotus obed 1-2-4, 1. osa