Ortotoksijuutalainen Friedrich Weinreb tulkitsee koko Matteusevankeliumia; sen yhteydessä Isämeidän rukoustakin.

Tästä erillään 6. pyynnön tärkeä ja mielenkiintoinen "uusi" tulkinta (käännös).


Huom: 6. pyynnön kirjoitus.