Kymmenen Sanaa, eli Dekalog, väärin käännettynä ”10 käskyä”
peda.net

Tässä kirjoituksessa tarkastelen Raamattua vanhan juutalaisen perimätiedon avulla niin kuin Friedrich Weinreb on minulle opettanut.

Ihminen voi rakastaa Jumalaa vain kun hänellä on vapa tahto.

Matt. 22: 36 ”Opettaja, mikä on lain (= Tooran) suurin käsky (= ohje)?” Jeesus vastasi hänelle: ”’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi.’ Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky " Toinen, tämän kaltainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näihin kahteen käskyyn (= ohjeeseen) sisältyy koko laki (= Toora) ja profeetat.” Tämän tekstin otsikko Raamatussani on: ”Kysymys suurimmasta käskystä”. Olen tässä suluissa
selittänyt Raamatun tekstissä muutaman sanan. On tärkeää selvittää niiden merkitys, ennen kuin voin jatkaa ”Kymmenestä Käskystä” eli Kymmenestä Sanasta.

Olen keskusteluissa kuullut jopa sanonnan ”Rakkauden kaksoiskäsky”. – Tällainen sanonta on täysin väärin ja järjetöntä, vaikka se on otsikkona Raamatussa. Otsikot eivät kuitenkaan ole Raamatun tekstiä. "Käsky rakastamaan, rakastamisen pakko, on sanahirviö, joka tuntuu hyvin pahalta. "Miten voidaan pakottaa rakkauteen, tai uskomaan?

Kristillisissä Raamatuissa käännetään heprean sana torah, laiksi; vaikka toora tarkoittaa: opetusta, neuvoa. (Tässä viitaan Raamatunkäännöskomitean kirjoitus vuodelta 1981, jossa se ilmoittaa, että se kääntää sanan torah ’laiksi’, vaikka se tietää, että torah tarkoittaa ’opetusta’, ’ohjeita’.)

"Heprean sana mitsva on määräys, ohje, myös hyvä teko, eikä suinkaan ”käsky”. Tässä parempi käännös olisi ” Suuri ohje ”. Ja niin sanotut ”Kymmenen Käskyä” ovat oikein käännettyinä ” Kymmenen Sanaa”, mitä kreikkalainen käännös dekalogkin merkitsee. Hepreaksi, eli alkukielessäasereth dibroth tarkoittaa myös ”kymmenen sanaa”.

On tietysti niin, että käännös ei koskaan voi olla alkutekstin veroinen, mutta kristillisen kansan pitää vaatia parempia käännöksiä. Kirkko julistaakin, että Raamattu on pyhä, se on Jumalan Sana – ne väärät käännökset häpäisevät siten pyhiä kirjoituksia.

Kymmenen Käskyä”- otsikko on syvästi juurtunut ihmisten mieliin, sitä on vaikea muuttaa. Varmasti sen takia Raamatunkäännöskomitea ei lähtenyt muuttamaan Raamatun suomenkielistä tekstiä. Ehkä myös siksi, koska ”sana” on yksikkö, siis vain yksi sana. ”Käskyn” tilalle sopisi ehkä ”ohje”, jossa voi olla monta sanaa.

Kerron tässä myös mitä Paavi Franciscus sanoo nimestä ”Kymmenen Käskyä”: Suomessa ilmestyvässä Katolisessa Fides-lehdessä oli 20.6.2018 kirjoitus paavi Franciscuksen esitelmästä ”Kymmenen Käskyä”. Paavi kertoi selvästi, ja hän perusteli asian myös hyvin, että niin sanottu ”Kymmenen Käskyä” otsikko ei ole vain väärä käännös, se on muutenkin virheellinen ja on muutettava ”Kymmeneksi Sanaksi”. Tämä oli siis jo neljä vuotta sitten. - Onko mikään muuttunut?

Otan tässä muutaman lainauksen Paavin suomeksi käännetystä puheesta: 2.Moos. kirjan 20 luvussa luemme – ja tämä on tärkeää: ”Jumala puhui kaikki nämä sanat”. Teksti ei sano: ”Jumala puhui kaikki nämä käskyt”, vaan nämä ”sanat” . Juutalainen traditio/perimätieto kutsuu
dekalogia aina ”kymmeneksi sanaksi” (mitä kreikan sana dekalog juuri
tarkoittaa). Mikä on käskyn ja sanan ero? Käsky on kommunikaatio, tiedonvälitys, joka ei edellytä dialogia, keskustelua. Sana taas on olennainen väline suhteessa, joka on vuoropuhelua. On aivan eri asia määräyksen vastaanottaminen, kuin havaita, että joku pyrkii puhumaan kanssamme. Dialogi on paljon enemmän kuin jonkin ilmoittamista. Niin sanotut ”Käskyt” eli Kymmenen Sanaa ovat siis vuoropuhelua. Onko Jumala isäntä vai isä? Jumala on isä! älkää koskaan unohtako sitä. Olemmeko alamaisia vai lapsia? Usein joudumme valitseman orjan ajattelutavan ja lapsen ajattelutavan välillä. Käsky on isännältä, sana, ohje on Isältä. Koko kristinusko on siirtymistä ”lain” (= Tooran) kirjaimesta Henkeen, joka antaa elämän.

2. Kor. 3:6-17: 6 Hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan Hengen. Kirjain tuottaa kuoleman, mutta Henki tekee eläväksi. … 17 Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus.

Kymmenen Sanaa ovat tie kohti vapautta,
koska ne ovat sanat Isältä, joka tekee meidät vapaiksi tällä matkalla. Maailma ei tarvitse legalismia (eli lain tiukkaa noudattamista ja korostamista), vaan huolenpitoa. Se tarvitsee kristittyjä, joilla on lapsen sydän. ꟷ Sanoo paavi.

Immanuel Kant sanoo: Ihmiseen on luotu sisään siveyslaki – sen
takia hän on ihminen. Eli jokainen, kaikkialla maailmassa tietää, että hänen ei pidä varastaa, tappaa, valehdella jne.

Kymmenen Sanaa ovat kuitenkin paljon enemmän.

2.Moos. 32: Mooses kääntyi ja laskeutui alas vuorelta käsissään kaksi todistuksen taulua, joihin oli kirjoitettu molemmin puolin. Nämä taulut olivat Jumalan tekemät, ja tauluihin kaiverrettu kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta. Perimätieto sanoo: Älä lue sanaa charuth (mikä tarkoittaa ”kaiverrettu”), vain lue cheruth, joka tarkoittaa ” vapautta”.
Juutalaisuudessa 10 Sanaa nähdään vapautena. 10 Sanaa kuvaavat ihmisen struktuuria, sisäistä rakennetta. Kun tämä struktuuri on tuonpuoleisessa harmoniassa, silloin ihminen on myös Jumalan kuvana ja kaltaisena. Uudestaan: Meille 10 Sanaa on rakkaussuhde, vapaus. Siinailla nähdään jotain, mitä ennen on vain voinut uskoa. Jumala tulee maanpäälle, Siinaille, ja ilmoittaa sanalla, kuka hän on, mikä ihminen on ja mitä maailma on. Silloin annetaan Raamatun ydinkertomus, Toora, muotona, jossa olennainen, tuonpuoleinen, ilmaisee itsensä tässä maailmassa. Nämä Kymmenen Sanaa ovat ihmisen tässä maailmassa olevan aseman ilmaisu. Ne kertovat mitä ihminen on ja miten hän saavuttaa päämääränsä. Siksi Jumala on itse kirjoittanut ne kivisille tauluille. Vain Jumala, omasta maailmastaan käsin, voi osoittaa, mikä on ihmisen struktuuri, eli sisäinen luonne.

Taulut on annettu kahtena, vaikka ne muodostavat yhteyden (kuten esim. alef ). Perimätieto kertoo, että tämän kaksinaisuuden harmonia nähdään myös niin, että kirjaimet on merkitty kiven läpi, että ne voidaan lukea myös toiselta puolelta, muttei peilikirjoituksena – ihme kyllä.

Kymmenen Sanaa on 2 x 5. On huomioitava että Kymmenen Sanan luettelo on eräissä kristillisissä katekismuksissa erilainen kuin juutalaisessa tooratulkinnassa. Juutalaisuudessa on 2. Sana "älä tee itsellesi kuvia" edelleen voimassa. Luterilaisessa ja roomalais-katolisessa katekismuksessa toinen Sana on poistettu ja kymmenen Sanaa saadaan aikaan jakamalla kymmenes Sana (9. ja 10. Sana). Kymmenen Sanaa kahdessa taulussa muodostavat harmonian "viisi" ja "viisi".

Ne ovat maailmalle, eli kaikille, jotka elävät täällä, vaihtoehdon muodossa. Ihminen voi käydä joko yhtä tietä, eli kuvien ja kehityksen tietä; tai hän voi mennä sitä toista tietä, joka vie kehityksen kautta tullut moninaisuuden takaisin Ykköseen. Silloin hän sitoo kuvat olennaiseen ja tuo kehityksen alkuun; toisin sanoen: yhdistää maan ja taivaan.

Sanojen lukumäärä tässä "Kymmenessä" on 172. Se on ekeb-sanan luku, mikä tarkoittaa mm. "jos" (vaihtoehtoa). Kymmenen Sanan kirjainten määrä on 620. 620 on myös kether sanan luku; (tark. kruunu, Jumalan kruunu, myös Jumala). Kymmenen Sanaa voimme lukea sekä toisessa että viidennessä Mooseksen kirjassa. 2. Moos. 20:1-17; 5. Moos. 5:6-21Ensimmäisen viiden sanan ryhmä koskee ihmisen asennetta Jumalaa kohtaan. Toinen viiden sanan ryhmä koskee ihmisen asennetta ihmisiin, maailmaa kohtaan. 1. vastaa 6., 2. - 7., 3. - 8., 4. - 9., ja 5. - 10. Sanaa.

1. Sana alkaa sanalla "minä", anochi. Se kertoo, että Jumala on saanut aikaan lähdön Egyptistä, koska koko luomakunta perustuu tähän "lähtöön Egyptistä". Vapautus Egyptistä tarkoittaa myös, että ihminen nyt on vapaa; 10 Sanaa annetaan siis vapaille ihmisille, ne sanat siis eivät ole ”käskyjä”, eivätkä pakota mihinkään. Vain rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäiseen elämme niiden mukaan, iloisesti.

6. Sana "sinun ei pidä tappaa" on ensimmäistä sanaa vastapäätä. Tätä periaatetta tarkoitetaan tietenkin myös kirjaimellisesti, mutta laajemminkin. Viittaan tässä Jeesuksen vuorisaarnaan, jossa Jeesus sanoo aivan saman kuin juutalainen perimätieto: Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'. 22: Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on
ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen. Tämä 6. Sana on ensimmäistä vastapäätä, koska ihmiseen ei saa koskea, koska hän on arvokas Jumalan vertauskuvana.

2. Sana kertoo kiellosta tehdä kuvia. ”Älä tee itsellesi patsasta äläkä mitään kuvaa mistään, mikä on ylhäällä taivaalla tai alhaalla maan päällä tai vesissä maan alla”. Tässä kysymyksessä ei ole vain "kuvien" ulkoinen ilmestysmuoto. Tähän kuuluvat myös mielikuvat. Jos tämä Sana ei tarkoittaisi muuta kuin että ihmiset uskoivat aikoinaan, että kuvat tai kuvapatsaat ovat jumalia, siten olisi tämä vain jo ohi mennyt
historiallinen vaihe, ja nykyään tämä toinen Sana olisi tarpeeton. – Kuitenkaan Jumalan sana ei koskaan voi olla tarpeeton! Mutta niin kauan, kun ihminen ei tiedä, että ulkoinen on yhdistettävä sisäisen eli olennaisen kanssa, ja niin kauan kuin ihminen perustaa päämääränsä ja ihanteensa vain maallisiin havaintoihin, niin kauan on kuvien palvontaa. Muoto, kuva kuuluu olennaiseen, niin kuin nainen miehelle, niin kuin ruumis sielulle. Yhdessä he ovat yksikkö, ja hän, joka murtaa tämän yksikön, on avionrikkoja.

7. Sana "älä tee aviorikosta" on toista Sanaa vastapäätä, koska mies - nainen ykseyden rikkominen ihmisen tasossa on sama kuin harmonian rikkominen sillä, että arvioimme asiat ulkoisen muodon eli aistihavaintojemme mukaan (katso tästä 4. Moos. 15, 39). 7:teen
Sanaan kuuluu kaikki, mikä koskee harmoniaan tulleiden vastakohtien ykseyttä.

3. Sana ”Älä lausu turhaan Herran , sinun Jumalasi, nimeä”. Jumalan nimen väärinkäyttö tarkoittaa, että nimen pyhyys tulee murretuksi. Tämä on väärin. Jumalan nimen väärinkäyttöä on myös se, jos sitä käytetään sellaisissa tilanteissa, jotka eivät suuntaa yhteyteen Jumalan kanssa. Kaikessa mitä teemme pitää olla päämääränä saada yhteys alkuun.

8. Sana "älä varasta" on kolmatta Sanaa vastapäätä. Varastamisella muodostamme valheen, rikomme ykseyttä, harmoniaa.

4. Sana "muista pyhittää lepopäivä (sapatti)" ei tarkoita, että olisimme levossa yhden päivän, voidaksemme sen jälkeen taas tehdä ahkerasti työtä elintasomme ylläpitämiseen. Ei pidä katsoa asiaa materialistisen hyödyn näkökulmasta. Tämän seitsemännen päivän ydin on, että kaikki kehitystä koskeva on jo valmista. Ihmisen tehtävä "ykkösenä" moninaisuuden vastapäätä on viedä vastakohdat yhteen - jokaisella alueella. Esim.: yhdistetään, mitä on erillään; voimme tehdä hyvää,
mikä poistaa sen vastakohdan, mitä "kärsimys" sisältää (esim. Jeesus
parantaa sapattina).

9. Sana "älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi". Jos ihminen kuitenkin tahtoo kehittää maailmaa eteenpäin tässä seitsemännessä päivässä, ja antaa siihen kaiken kiinnostuksensa ja voimansa - sitten hän antaa väärää todistusta maailman tarkoituksesta; silloin hän todistaa, että Jumala ei ole kehittänyt maailmaa vielä riittävän hyvin. Siksi tämä 9. Sana on neljättä Sanaa vastapäätä.

5. Sana ”12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi” Sekin on vielä ensimmäisen viiden Sanan ryhmässä, jossa käsitellään ihmisen asennetta Jumalaa kohtaan. Isän ja äidin kunnioittaminen on periaate, joka suuntaa ihmisen huomion alkuun, Jumalaan. Se vakuuttaa ihmisen, että menneisyys ei ole vähäarvoisempaa kuin nykyisyys. Tämän Sanan periaate on kehitysopin
periaatteen vastakohta.

10. Sana "älä himoitse lähimmäisesi taloa, vaimoa, ym. käsittelee ihmisen suhdetta maailmaan. Ei pidä tavoitella moninaisuutta, materialistista laajentumista, vaan päinvastoin kääntyä pois niistä. Se antaa mahdollisuuden kohdentaa kiinnostusta ja energiaa elämän tarkoitukseen. ------------------------

Mooses Siinailla ei syö eikä juo, koska hänellä on siellä jo kaikki valmiina (2. Moos. 34:28). On 8. päivä eli tuonpuoleinen. Kun Jumala siis viidessäkymmenessä päivässä (lähdöstä Egyptistä) ilmoittaa ihmisen sisäinen luonne, ikuisena muotona, eli kivitauluissa, silloin hallitsee tulevan maailman tilanne.

Nämä Kymmenen Sanaa siis ilmoittavat ihmisen aseman maailmassa. Ne kertovat, mitä ihminen on ja miten hän savuttaa päämääränsä. Ihmisen muodon inhimillisellä tasolla Jumala on määrännyt jo muuttumattomasti. Se tekee ihmisen lähes jumalolennoksi, Jumalan ja maailman suhteen.

Lopuksi yksi tärkeä lause uudestaan: Vain rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäiseen elämme Kymmenen Sanan mukaan, iloisesti. Nehän ovat Jumalan antamia edellytyksiä hyvälle kristilliselle elämälle.